Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 04:59 | от раздел 5.1. Успоредници
Изразяване на ъгли Вписани четириъгълници

5.1. 9

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е успоредник ABCD.

Точка P лежи на отсечката CD. Нека O_1, O_2, O_3 са центровете на описаните окръжности около \triangle ADP, \triangle BPC и \triangle ABP съответно.

Да се докаже, че ортоцентърът на \triangle O_1O_2O_3 лежи на AB.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM