Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 05:00 | от раздел 5.1. Успоредници
Изразяване на ъгли Вписани четириъгълници

5.1.10

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са три отсечки OA, OB и OC.

Построени са точките D, E и F, така че четириъгълниците AOBD, BOCE и AOCF да са успоредници.

Да се докаже, че описаните окръжности около \triangle ABD, \triangle BEC и \triangle ACF имат обща точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM