Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 05:01 | от раздел 5.1. Успоредници
Теорема на Карно

5.1.11

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са три отсечки OA, OB и OC.

Построени да точките D, E и F, така че четириъгълниците AOBD, BOCE и AOCF да са успоредници. Нека H_1 е проекцията на точка A върху DF, нека H_2 е проекцията на точка B върху DE и нека H_3 е проекцията на точка C върху EF.

Да се докаже, че правите AH_1, BH_2 и CH_3 се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM