Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 05:01 | от раздел 5.2. Трапци
Хомотетия

5.2. 1

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Нека ABCD (AB\parallel CD) е трапец и M и N са средите на AB и CD съответно.

Нека AC\cap BD=F.

Тогава точките M, F и N лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM