Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 05:02 | от раздел 5.2. Трапци
Описани четириъгълници

5.2. 2

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е описан трапец ABCD (AB\parallel CD).

Нека AC\cap BD=E. Нека P лежи на отсечката AB и нека EP\cap CD=Q. Построена е правата, успоредна на AB, допираща се до вписаната окръжност в \triangle APE, и различна от AB. Нека тя пресича EP в точка M и EB в точка N.

Да се докаже, че в четириъгълника MNCQ може да се впише окръжност.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM