Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 05:04 | от раздел 5.2. Трапци
Степен на точка Подобни триъгълници Отношения на отсечки Теорема на Питагор Косинусова теорема Тригонометрия

5.2. 5

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е трапец ABCD (AB\parallel CD), вписан в окръжност с център точка O и радиус R.

Нека M е средата на AB. Нека едната пресечна точка на окръжностите с диаметри AB и CD означим с K. Нека H е петата на перпендикуляра от K към CD.

Да се докаже, че KH=OM.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM