Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 05:05 | от раздел 5.2. Трапци
Изразяване на ъгли

5.2. 6

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е трапец ABCD (AB\parallel CD), за който е дадено, че AC\cap BD=M.

Описаната окръжност около \triangle AMD пресича отсечките AB и CD за втори път в точки F и K съответно. Описаната окръжност около \triangle BMC пресича отсечките AB и CD за втори път в точки N и P съответно. Нека двете окръжности се пресичат в точки M и E.

Да се докаже, че точките F, E и P, както и точките N, E и K, лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM