Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 05:05 | от раздел 5.2. Трапци
Единственост Изразяване на ъгли Вписани четириъгълници

5.2. 7

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е трапец ABCD (AB\parallel CD).

Точка P лежи на отсечката AC и точка Q лежи на отсечката BD.

Ако \angle BPD=\angle AQC, то да се докаже, че четириъгълникът PQCD е вписан.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM