Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 05:06 | от раздел 5.2. Трапци
Тригонометрия Отношения на отсечки

5.2. 8

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е трапец ABCD (AB\parallel CD).

Нека M и N са средите на AC и BD съответно.

Ако \angle NAB=\angle CAD, то да се докаже, че \angle ADM=\angle BDC.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM