Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 05:07 | от раздел 5.2. Трапци
Композиция инверсия и симетрия Инверсия Еднаквост Изогонално спрягане

5.2. 9

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е трапец ABCD, такъв че AB\parallel CD.

Нека AC\cap BD=F и AD\cap BC=E. Нека описаните окръжности около \triangle AFD и \triangle BCF означим с k_1 и k_2 съответно. Нека тези две окръжности се пресичат за втори път в точка P.

Да се докаже, че \angle AEF=\angle BEP.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM