Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 05:08 | от раздел 5.2. Трапци
Композиция инверсия и симетрия Инверсия Еднаквост Изогонално спрягане

5.2.10

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е трапец ABCD (AB\parallel CD).

Нека AD пресича BC в точка E. Нека описаните окръжности около \triangle BCD и около \triangle ABD означим съответно с k_1 и k_2, а центровете им съответно с O_1 и O_2.

Да се докаже, че \angle AEO_2=\angle BEO_1.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM