Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 05:08 | от раздел 5.3. Квадрати
Радикална ос Вписани четириъгълници

5.3. 1

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е квадрат ABCD и точка E от отсечката BC.

Построен е квадратът BKFE, който е външен за ABCD. Нека AE\cap CK=M и KE\cap AC=N.

Да се докаже, че точките D, N, M и F лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM