Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 05:09 | от раздел 5.3. Квадрати
Тригонометрия Теорема на Питагор

5.3. 2

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е квадрат ABCD с вписана окръжност k, която се допира до AD в точка M.

Точка P лежи на отсечката AB и е такава, че \angle PMA=\alpha>45^{\circ}. Точка Q лежи на отсечката BC и е такава, че QD\parallel PM.

Да се докаже, че PQ се допира до k.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM