Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 05:11 | от раздел 5.4. Описани четириъгълници
Описани четириъгълници

5.4. 1

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е \angle BAD и окръжности k_1 и k_2, вписани в ъгъла, така че допирните им точки с лъчите AB и AD лежат на отсечките AB и AD съответно.

Допирателната от B към k_1, различна от AB, пресича AD в точка P. Допирателната от D към k_1, различна от AD, пресича AB в точка M. Горепосочените две допирателни от B и от D към k_1 се пресичат в N, а допирателните от B и D към k_2 съответно различни от AB и AD, се пресичат в C.

Да се докаже, че четириъгълникът BCDN е описан около окръжност.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM