Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 05:12 | от раздел 5.4. Описани четириъгълници
Описани четириъгълници

5.4. 2

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е описан четириъгълник ABCD.

Окръжностите k_1 и k_2 са вписани в \angle BAD и \angle BCD съответно.

Ако допирателните от B и D към k_2, несъвпадащи със страните на четириъгълника, се пресичат в точка N, а допирателните от B и D към k_1 се пресичат в точка Q, то да се докаже, че четириъгълникът QBND е описан.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM