Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 05:13 | от раздел 5.4. Описани четириъгълници
Описани четириъгълници

5.4. 3

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е описан четириъгълник ABCD.

Окръжностите k_1 и k_2 са вписани в \angle BAD и \angle ABC съответно. Нека допирателните от C и D към k_2 и k_1, различни от CB и AD съответно, пресичат AB в точки N и M, а външната допирателна за k_1 и k_2, различна от AB, пресича отсечките DM и CN в точки R и S съответно.

Да се докаже, че четириъгълникът RSCD е описан около окръжност.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM