Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 05:22 | от раздел 5.4. Описани четириъгълници
Описани четириъгълници Единственост Радикална ос Степен на точка

5.4. 8

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е описан около окръжност k четириъгълник ABCD.

Окръжност k_1 е вписана в \angle ABC и пресича отсечката AC в точки M и N.

Да се докаже, че окръжността, която минава през M и N и се допира до CD се допира и до AD.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM