Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 05:23 | от раздел 5.4. Описани четириъгълници
Теорема на Брианшон Описани четириъгълници Вписани четириъгълници Степен на точка Лица Метрични зависимости Отношения на отсечки Тригонометрия

5.4. 9

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е описан около окръжност k четириъгълник ABCD, за който AC\cap BD = X.

Окръжностите k_1 (M), k_2 (N), k_3 (P), k_4 (Q) са вписани в \triangle ABX, \triangle BCX, \triangle CDX и \triangle DAX съответно.

Да се докаже, че четириъгълникът MNPQ е вписан в окръжност.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM