Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 05:24 | от раздел 5.4. Описани четириъгълници
Описани четириъгълници Вписани четириъгълници Изразяване на ъгли

5.4.10

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е описан около окръжност k с център I четириъгълник ABCD.

От върховете B и D са спуснати перпендикуляри към ъглополовящите на \angle BAD и \angle BCD, като петите на перпендикулярите от B и D към ъглополовящата на \angle BAD са M и P съответно, а към ъглополовящата на \angle BCD са N и Q съответно.

Да се докаже, че четириъгълникът MNPQ е вписан.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM