Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 05:26 | от раздел 5.4. Описани четириъгълници
Описани четириъгълници Теорема на Брианшон Полюс и поляра Хармонично/Двойно отношение Единственост Теорема на Менелай Теорема на Чева

5.4.13

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е описан около окръжност k с център точка I четириъгълник ABCD, за който AC пресича k в Y и Z.

Нека X е средата на YZ.

Да се докаже, че \angle BXC = \angle DXC.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM