Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 05:28 | от раздел 5.4. Описани четириъгълници
Полюс и поляра Симедиана Изогонално спрягане

5.4.15

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е \angle ABC и окръжност k, вписана в него, допираща AB и BC в точки M и P съответно.

Права през B пресича окръжността в точки N и Q, като B, N и Q се срещат в този ред. Точка X е среда на отсечката NQ.

Да се докаже, че \angle MXN= \angle PXN.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM