Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 05:29 | от раздел 5.4. Описани четириъгълници
Описани четириъгълници

5.4.16

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е описан четириъгълник ABCD, за който BC\cap AD=F и BA\cap CD=E.

Нека N\in BC и M\in AB. Нека FM пресича EN и DC съответно в точки X и P. Нека EX\cap AD=Q.

Ако в четириъгълника AMXQ може да се впише окръжност, то да се докаже, че в четириъгълника XNCP също може да се впише окръжност.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM