Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 05:33 | от раздел 5.5. Вписани четириъгълници
Подобни триъгълници Изразяване на ъгли Вписани четириъгълници

5.5. 2

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадена е окръжност k, описана около четириъгълник ABCD.

Допирателните в точките D и C се пресичат в точка E. Прави през E, успоредни на AC и BD пресичат BC и AD съответно в точки F и G.

Да се докаже, че четириъгълникът ABFG е вписан.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM