Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 05:35 | от раздел 5.5. Вписани четириъгълници
Степен на точка Вписани четириъгълници Изразяване на ъгли Свойства на ъглополовящи

5.5. 5

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е четириъгълник ABCD, вписан в окръжност k с център O.

Нека AC\cap BD=E. Нека външните ъглополовящи при A, B, C и D образуват страните на четириъгълника FKLP, както е показано на фигурата.

Да се докаже, че четириъгълникът FKLP е вписан и че центърът му O_1 лежи на правата OE.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM