Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 05:37 | от раздел 5.5. Вписани четириъгълници
Теорема на Паскал

5.5. 8

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е четириъгълник ABCD, вписан в окръжност k, чиито диагонали се пресичат в точка X.

Вписаната в \triangle XBC окръжност има център I, а окръжността извън четириъгълника, допираща се до продълженията на AB и CD и до отсечката BC, има център J.

Да се докаже, че ако M е средата на дъгата \widehat{CB} от k, то точките I, M и J лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM