Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 05:54 | от раздел 5.6. Четири точки върху окръжност
Вписани четириъгълници Единственост

5.6. 2

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е вписан четириъгълник ABDC, за който AD\cap BC=E.

Описаните окръжности около \triangle ABE и \triangle CDE се пресичат за втори път в точка H. Нека O е центърът на описаната около ABDC окръжност.

Да се докаже, че \angle EHO=90^{\circ}.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM