Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:01 | от раздел 5.6. Четири точки върху окръжност
Отношения на отсечки Тригонометрия

5.6. 8

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е четириъгълник ACDB, вписан в окръжност k с радиус R.

Нека AC\cap BD=P. Нека l е права през P, която пресича описаните около \triangle APD и около \triangle BCP окръжности за втори път съответно в точките E и F, като E и F са вътрешни за k. Нека l\cap k=\{M,N\}, като N е между P и F.

Да се докаже, че EM=NF.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM