Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:02 | от раздел 5.6. Четири точки върху окръжност
Степен на точка

5.6. 9

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Точките E и F лежат съответно на отсечките AC и BC. Нека k, k_1 и k_2 са описаните окръжности съответно около триъгълник ABC, \triangle ACF и \triangle BCE. Нека EF\cap k=\{M,N\}, като E е между M и F. Нека k_1\cap EF=\{F,K\}. Нека k_2\cap EF=\{E,L\}.

Да се докаже, че MK=NL.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM