Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:02 | от раздел 5.6. Четири точки върху окръжност
Единственост Свойства на ъглополовящи

5.6.10

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е четириъгълник ABCD, вписан в окръжност k.

Точките O_1, O_2, O_3 и O_4 са среди съответно на малките дъги \widehat{AB}, \widehat{BC}, \widehat{CD} и \widehat{DA}. Нека k_1(O_1;O_1A), k_2(O_2;O_2B), k_3(O_3;O_3C) и k_4(O_4;O_4D) са окръжности и нека k_1\cap k_2=\{B,M\}, k_2\cap k_3=\{C,N\}, k_3\cap k_4=\{D,P\} и k_4\cap k_1=\{A,Q\}.

Да се докаже, че четириъгълникът MNPQ е правоъгълник.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM