Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:03 | от раздел 5.6. Четири точки върху окръжност
Степен на точка Единственост Вписани четириъгълници Подобни триъгълници Отношения на отсечки Тригонометрия

5.6.11

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е четириъгълник ABCD, вписан в окръжност.

Нека AD\cap BC=E. Нека AC\cap BD=P. Нека M е средата на EP. Описаната окръжност около \triangle BPE пресича описаната около ABCD окръжност в точки B и X. Описаната окръжност около \triangle CPE пресича описаната около ABCD окръжност в точки C и Y.

Да се докаже, че точките A, X и M лежат на една права и че точките D, Y и M, лежат на една права.

Алтернативно решение:

Първо ще докажем една Лема. Тя гласи, че степента на точка M относно окръжността, описана около ABCD е равна на MP^2.

Ще използваме означенията от чертежа. Нека L е инверсно спрегнатата на P, относно описаната окръжност около ABCD. Тогава от теоремата на Брокар (задачи 4.8.24 и 4.8.25) имаме, че P е ортоцентър на \triangle FOE и освен това L\in FE, защото FE е полярата на точка P. Нека означим радиуса на описаната окръжност около ABCD с R. Имаме

R^2=OP.OL=MO^2-MP^2\Rightarrow MP^2=MO^2-R^2

Лемата е доказана.

Публикувано изображение

Нека означим втората пресечната точка на MA и описаната окръжност около ABCD с X'. Тогава MX' \cdot MA = MP^2, откъдето \angle EPX' = \angle MAP = \angle X'BE.

Тогава четириъгълникът BPX'E е вписан и следователно X' \equiv X. Ако MD \cap k(ABCD) = {D, Y'}, то MD.MY'=MP^2 и \angle Y'PE=\angle MDP=\angle Y'CE и оттук следва, че Y' \equiv Y, защото четириъгълникът Y'PCE е вписан.
Публикувано изображение

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM