Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:06 | от раздел 5.6. Четири точки върху окръжност
Изразяване на ъгли

5.6.15

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е четириъгълник ABCD, вписан в окръжност с център O.

Нека AC\cap BD=P. Нека O_1 и O_2 са центровете на описаните около триъгълниците ADP и BCP окръжности.

Да се докаже, че четириъгълникът O_1OO_2P е успоредник.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM