Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:10 | от раздел 5.7. Височини в четириъгълник
Радикална ос Степен на точка Подобни триъгълници Вписани четириъгълници

5.7. 1

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е вписан четириъгълник ABCD, за който AC\cap BD=E.

Нека M и Q са проекциите на точките A и D върху правата BC съответно. Нека N и P са проекциите на точките B и C върху правата AC съответно.

Ако DQ\cap CP=Y и AM\cap BN=X, то да се докаже, че точките X, Y и E лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM