Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:11 | от раздел 5.7. Височини в четириъгълник
Хомотетия

5.7. 2

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е четириъгълник ABCD с перпендикулярни диагонали.

Нека M е средата на AB и N е средата на AD.

Да се докаже, че перпендикулярът от N към BC и перпендикулярът от M към CD се пресичат върху AC.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM