Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:13 | от раздел 5.7. Височини в четириъгълник
Средна отсечка в триъгълник

5.7. 4

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е вписан четириъгълник ABCD.

Нека M, N, P и Q са средите на отсечките AB, BC, CD и DA съответно. Нека H_1, H_2, H_3 и H_4 са петите на перпендикулярите от M, N, P и Q към CD, DA, AB и BC съответно.

Да се докаже, че правите MH_1, NH_2, PH_3 и QH_4 се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM