Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:13 | от раздел 5.7. Височини в четириъгълник
Теорема на Паскал Теорема на Дезарг

5.7. 5

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е четириъгълник ABCD.

Петите на перпендикулярите от точка D към AB и BC означаваме съответно с M и N, а петите на перпендикулярите от точка B към CD и DA означаваме съответно с K и L. Нека ортоцентровете на \triangle ABD и \triangle BCD са P и Q съответно.

Да се докаже, че правите LN, KM, AC и PQ се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM