Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:15 | от раздел 5.7. Височини в четириъгълник
Описани четириъгълници Вписани четириъгълници

5.7. 7

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е вписан четириъгълник ABCD, за който AC\cap BD=E.

Нека M, N, P и Q са проекциите на E върху правите AB, BC, CD и DA съответно.

Да се докаже, че четириъгълникът MNPQ е описан.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM