Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:24 | от раздел 6.1. Допиращи се окръжности
Подобни триъгълници Степен на точка Радикална ос

6.1. 2

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадена е окръжност k и хорда AB.

Нека k_1 и k_2 са окръжности, които се допират от една и съща страна до AB в точки P и Q и се допират вътрешно до k в точки D и C съответно.

Ако M е средата на дъгата AB, която не съдържа точката C, то да се докаже, че M лежи на радикалната ос на k_{1} и k_{2}.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM