Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:24 | от раздел 6.1. Допиращи се окръжности
Подобни триъгълници Допълнително построение

6.1. 3

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са две успоредни прави и точки A и C, така че A лежи на едната, а C на другата.

Построени са окръжностите, които се допират до правите в точките A и C съответно и се допират външно помежду си в точка E.

Да се докаже, че точките A, E и C лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM