Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:26 | от раздел 6.1. Допиращи се окръжности
Подобни триъгълници Вписани четириъгълници Степен на точка Радикална ос

6.1. 4

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са две успоредни прави a и b.

Построена е окръжност k_1, която се допира до a и b в точки M и R съответно. Построяваме окръжност k_2, която се допира външно до k_1 и до правата a в точки D и A съответно. Окръжността k_3 е такава, че се допира външно до k_1, k_2 и до b съответно в точките B, C и N.

Да се докаже, че правата AB е общата вътрешна допирателна за k_1 и k_3.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM