Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:26 | от раздел 6.1. Допиращи се окръжности
Вписани четириъгълници Хомотетия

6.1. 5

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са две окръжности k и k_{1}, като k_{1} се допира вътрешно до k в точка C.

Построена е хорда DE в k_{1}, като правата DE пресича k в точките A и B, като D е между A и E.

Да се докаже, че \angle ACD=\angle BCE.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM