Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:27 | от раздел 6.1. Допиращи се окръжности
Свойства на ъглополовящи

6.1. 6

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са окръжностите k и k_{1}, като k има център точка O и k_{1} се допира вътрешно до k.

Нека L е такава точка от k_{1}, че OL е допирателна към k_{1}. Нека правата OL пресича k_{1} в точки A и B.

Да се докаже, че \angle ACL=45\de.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM