Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:28 | от раздел 6.1. Допиращи се окръжности
Изразяване на ъгли Инверсия

6.1. 7

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с описана окръжност k.

Нека k_1 е окръжност, която се допира вътрешно до k в точка C и лежи вътре в нея. Нека k_1 пресича отсечките AC и BC за втори път в точки M и N съответно. Нека k_1 пресича отсечката AB в точки P и Q. Нека k_2 е окръжност, която минава през P и Q, чийто център O лежи върху k_1 и която се допира до k.

Да се докаже, че правата MN се допира до k_2.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM