Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:29 | от раздел 6.1. Допиращи се окръжности
Подобни триъгълници Радикална ос Степен на точка Свойства на ъглополовящи

6.1. 8

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са окръжностите k, k_{1} и k_{2}, такива че k_{1} и k_{2} се допират вътрешно до k в точки A и B съответно, а C и D са пресечните точки на k_{1} и k_{2}.

Да се докаже, че пресечната точка на ъглополовящите на \angle CAD и \angle CBD лежи на правата DC.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM