Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:30 | от раздел 6.1. Допиращи се окръжности
Изразяване на ъгли

6.1. 9

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадена е окръжност k с център точка O.

Построена е окръжност k_{1} с център O_{1}, която се допира вътрешно до k в точка B. Избрана е точка A\neq B върху k и нека M е втората пресечна точка на k_{1} и AB. Построена е окръжността k_{2} с център O_{2}, която се допира до k в A и минава през M.

Да се докаже, че сборът от радиусите на k_{1} и k_{2} е равен на радиуса на k.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM