Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:30 | от раздел 6.1. Допиращи се окръжности
Метрични зависимости Инверсия Геометрично място от точки Косинусова теорема Теорема на Питагор Отношения на отсечки Теорема на Кейси

6.1.10

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадена е окръжност k и четири окръжности k_1, k_2, k_3 и k_4, които се допират до k. Нека с t_{ij} отбелязваме дължината на общата външна допирателна на k_i и k_j.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM