Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 07:34 | от раздел 6.10. Разни задачи
Композиция инверсия и симетрия Инверсия Еднаквост

6.10. 7

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Окръжностите k_1 и k_2 се пресичат в точки A и B.

Допирателните към k_1 през A и към k_2 през B се пресичат в точка O.

Да се докаже, че ъгълът между OA и втората допирателна от O към k_2 е равен на ъгъла между OB и втората допирателна от O към k_1.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM