Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 07:34 | от раздел 6.10. Разни задачи
Изразяване на ъгли Вписани четириъгълници

6.10. 8

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са две окръжности k_{1} и k_{2}, които се допират външно в точка X.

Избрана е произволна точка D, която е външна и за двете окръжности. Нека A и B са точки от k_{1} и k_{2} съответно, такива че DA и DB са допирателни към k_{1} и k_{2} съответно. Означаваме с O центъра на описаната окръжност около \triangle ABX.

Да се докаже, че четириъгълникът ABDO е вписан.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM