Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 07:35 | от раздел 6.10. Разни задачи
Радикална ос Хомотетия

6.10. 9

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са две окръжности k_{1} и k_{2}, които се пресичат в точки A и B.

Избрана е произволна точка C върху k_{1}. Нека допирателната към k_{1} в точка C пресича правата AB в точка M. Нека D е симетричната точка на C относно M.

Ако точката D е външна за k_{2}, да се докаже, че C лежи на полярата на D спрямо k_{2}.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM