Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 07:36 | от раздел 6.10. Разни задачи
Изразяване на ъгли Радикална ос

6.10.10

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са две окръжности k_{1} и k_2, които се пресичат в точки A и B.

Избрани са точки C и D върху k_{1} и k_{2} съответно, такива че CD е обща външна допирателна за k_{2} и k_{1}. Нека AB\cap CD=E. Означаваме с F симетричната точка на A относно E. Нека M е втората пресечна точка на k_{1} и FC, а N - на k_{2} и FD.

Да се докаже, че точките M, A и N лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM