Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 07:37 | от раздел 6.10. Разни задачи
Инверсия

6.10.11

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са три окръжности k, k_1 и k_2, като k_1 допира k вътрешно в точка A, k_2 допира k вътрешно в точка B и k_1 \cap k_2 =\{X,Y\}.

Правата XY пресича k в точки B и D. Дадено е, че DA \cap k_1 = M, DC \cap k_2 = N, BA \cap k_1 = L и BC \cap k_2 = K.

Да се докаже, че MN и LK са общи допирателни за k_1 и k_2.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM